2023r.


Zarządzenie Nr WG.0050.1145.2023 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX.546.2021 Rady Gminy Ożarowice z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie utworzenia mieszkania chronionego oraz określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w tym mieszkaniu

31‑05‑2023 14:58:28
Dokumenty:
Plik pdf Nr WG.0050.1145.2023.pdf
31‑05‑2023 14:59:11
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
134KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf projekt w sprawie utworzenia mieszkania chronionego .pdf
31‑05‑2023 14:59:11
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
224KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Zarządzenie Nr WG.0050.1141.2023 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zaliczenia odcinka drogi do kategorii gminnych dróg publicznych wraz z ustaleniem jego przebiegu

31‑05‑2023 11:24:39
Dokumenty:
Plik pdf Nr WG.0050.1141.2023.pdf
31‑05‑2023 11:30:10
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
132KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf projekt uchwały w sprawie zaliczenia odcinka drogi do kategorii gminnych dróg publicznych .pdf
31‑05‑2023 11:30:10
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,3MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Zarządzenie Nr WG.0050.1140.2023 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 26 maja 2023 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zaliczenia gminnych dróg wewnętrznych do kategorii gminnych dróg publicznych wraz z ustaleniem ich przebiegu.

29‑05‑2023 10:07:20
Dokumenty:
Plik pdf Zarządzenie nr WG.0050.1140.2023.pdf
29‑05‑2023 10:11:42
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
130KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Projekt uchwały ws. zaliczenia gminnych dróg wewnętrznych do kategorii gminnych dróg publicznych.pdf
29‑05‑2023 10:11:42
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,3MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Zarządzenie Nr WG.0050.1139.2023 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 22 maja 2023 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Tąpkowice w jego granicach administracyjnych wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

23‑05‑2023 13:31:08
Dokumenty:
Plik pdf Nr WG.0050.1139.2023.pdf
23‑05‑2023 13:33:26
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
54KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Projekt uchwały mpzp Tąpkowice.pdf
24‑05‑2023 11:38:25
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
37,8MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

29.05.2023r -spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców gminy, w ramach konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Ożarowice do 2030r

22‑05‑2023 08:35:54

Wójt Gminy Ożarowice zaprasza na spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców Gminy Ożarowice, w ramach konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Ożarowice do roku 2030, które odbędzie się w dniu 29.05.2023 r. (poniedziałek) o godz. 15:30 w  siedzibie Urzędu Gminy w Ożarowicach, ul. Dworcowa 15.  Na spotkaniu przedstawiony zostanie projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Ożarowice do roku 2030, w tym m. innymi propozycje przedsięwzięć rewitalizacyjnych, a także będzie zapewniona możliwość złożenia uwag.

Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje społeczne dotyczące projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Ożarowice do roku 2030”

28‑04‑2023 09:03:31

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Ożarowice do roku 2030”. Uprzejmie prosimy o przesłanie uwag dotyczących projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Ożarowice do roku 2030” na formularzu konsultacyjnym.

Gminny Program Rewitalizacji stworzy szanse na ubieganie się o zewnętrzne środki finansowe, określi cele, kierunki działań i sposoby wyjścia z sytuacji kryzysowej obszaru rewitalizacji Gminy Ożarowice. Realizacja wskazanych w programie podstawowych i uzupełniających przedsięwzięć rewitalizacyjnych, przyczyni się do rozwiązania zdiagnozowanych zjawisk kryzysowych w sferze społecznej, a także związanych z nimi problemów występujących w sferze gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej, co przełoży się na podniesienie jakości życia mieszkańców.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców, przedstawicieli instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, bądź zamierzających prowadzić taką działalność na obszarze przewidzianym do rewitalizacji, do aktywnego udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu.

Konsultacje społeczne będą prowadzone od dnia 28 kwietnia 2023r. do dnia 29 maja 2023r.

Wypełnione czytelnie formularze prosimy przekazać:

  1. drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@ug.ozarowice.pl wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Ożarowice do roku 2030”,
  2. drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy w Ożarowicach, ul. Dworcowa 15, 42-625 Ożarowice, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Ożarowice do roku 2030”,
  3. bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta urzędu do pok. nr 1 w budynku Urzędu Gminy Ożarowice w godzinach pracy Urzędu.

Ponadto, konsultacje będą prowadzone w następujących formach:

  • Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiającego omówienie zapisów proponowanego Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Ożarowice do  roku 2030. Szczegółowy termin i miejsce podane zostaną co najmniej 7 dni kalendarzowych przed planowanym spotkaniem.
  • Zbieranie uwag ustnych przekazanych z wykorzystaniem dedykowanego numeru telefonu. Uwagi ustne można zgłosić pod numerem telefonu 576937852 od godz. 09:00 do 12:00 w środy oraz od godz. 15:00 do 18:00 w piątki.

Interesariusze chcący uczestniczyć w formach konsultacji, jakimi są: zbieranie uwag w postaci papierowej i elektronicznej, proszeni są o skorzystanie z przygotowanego formularza.

Korespondencja złożona przed rozpoczęciem i po zakończeniu konsultacji społecznych nie będzie brana pod uwagę jako zajęcie stanowiska w przedmiocie konsultacji. W przypadku dostarczenia uwag drogą korespondencyjną, decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Gminy w Ożarowicach.

W ZAŁCZNIKACH PONIŻEJ DODANO RÓWNIEŻ PODSUMOWANIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH ORAZ PROJEKT GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI PO KONSULTACJACH

Dokumenty:
Plik pdf projekt GPR Ożarowice po konsultacjach.pdf
31‑05‑2023 11:35:34
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
3,3MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 1. Podsumowanie formularza konsultacyjnego GPR Ożarowice.pdf
31‑05‑2023 11:35:34
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
611KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 2. Podsumowanie spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji GPR O...rowice.pdf
31‑05‑2023 11:35:34
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
436KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 3. Podsumowanie telefonicznych dyżurów GPR Ożarowice.pdf
31‑05‑2023 11:35:34
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
410KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 4. Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne GPR Ożarowice.pdf
31‑05‑2023 11:35:34
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
638KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf projekt GPR Ożarowice do konsultacji.pdf
28‑04‑2023 09:06:52
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
3,4MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf załącznik do GPR nr 1 obszar ożarowice - pyrzowice.pdf
28‑04‑2023 09:06:52
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
11,8MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf załącznik do GPR nr 2 obszar tąpkowice.pdf
28‑04‑2023 09:06:52
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
7MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Formularz konsultacyjny.docx
28‑04‑2023 09:06:52
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
30KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Formularz konsultacyjny.pdf
28‑04‑2023 09:06:52
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
218KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
216KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Zarządzenie Nr WG.0050.1114.2023 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 6 kwietnia 2023 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ożarowice w 2023 roku

06‑04‑2023 15:23:19
Dokumenty:
Plik pdf Nr WG.0050.1114.2023.pdf
06‑04‑2023 15:26:29
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
130KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf projekt.pdf
06‑04‑2023 15:26:29
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
302KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 24 Numer strony: 1  2  3  
Informacja wytworzona przez:
Monika Damek
email: sekretariat@ug.ozarowice.pl
, w dniu:  30‑12‑2022 08:09:44
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Zbigniew Urbańczyk tel.:32/393-28-62 , w dniu:  30‑12‑2022 08:09:44
Data ostatniej aktualizacji:
31‑05‑2023 14:59:12
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie