Projekt budżetu


Zarządzenie Nr 102/2007

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 12 listopada 2007 roku

w sprawie: przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2008 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 oraz art. 51 ust. 1, art. 52 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ), w związku z art. 181 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm)

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

1. Ustalić projekt uchwały budżetowej na 2008 rok w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia wraz z objaśnieniami.

2. Przyjąć informację o stanie mienia komunalnego stanowiącego Załącznik Nr 2.

3. Przyjąć prognozę łącznej kwoty długu na 2008 rok i lata następne stanowiącą Załącznik Nr 3.

4. Projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami oraz prognozę i informację o stanie mienia przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach celem zaopiniowania oraz Radzie Gminy Ożarowice.

5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Informacja wytworzona przez:
Justyna Gubała
email: skarbnik@ug.ozarowice.pl tel.:032 3818037
, w dniu:  26‑11‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Justyna Gubała
email: skarbnik@ug.ozarowice.pl tel.:032 3818037
, w dniu:  26‑11‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
26‑11‑2007 14:07:06
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie