Konkurs ofert na realizację zadań publicznych pod nazwą: "Rozwój usług środowiskowych w Gminie Ożarowice - część II"


Wójt Gminy Ożarowice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Ożarowice w ramach projektu pt. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji  Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Celem otwartego konkursu ofert jest wyłonienie i dofinansowanie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Ożarowice w zakresie pomocy i integracji społecznej. Zlecenie realizacji zadania publicznego w ramach niniejszego konkursu będzie miało formę powierzenia wykonywania zadania publicznego.

W ramach konkursu wyłoniony zostanie podmiot/y, który będzie realizować następujące zadania publiczne:

Zadanie nr 1 – Organizacja wydarzenia aktywizującego dla Seniorów Ożarowice 2023.
Zadanie nr 2 - Uruchomienie mieszkania treningowo – wspomaganego.

Otwarty konkurs ofert  dotyczy zadań, które będą realizowane w okresie od  01 czerwca 2023 roku do 31 sierpnia 2023 roku.   

Do złożenia oferty uprawnione są podmioty prowadzące działalność statutową w zakresie pomocy i integracji społecznej:
a)  organizacje pozarządowe jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie w zakresie pomocy i integracji społecznej;
b)  osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy i integracji społecznej

Oferty można składać od dnia ogłoszenia konkursu do dnia  25.05.2023 r

Szczegóły w załącznikach poniżej

Pliki do pobrania

04‑05‑2023 15:11:46
Dokumenty:
Plik pdf Informacja o rozstrzygnięciu konkursu.pdf
30‑05‑2023 14:53:48
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
98KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ogłoszenie KONKURSU.pdf
04‑05‑2023 15:12:37
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
170KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zarządzenie WG.0050.1128.2023.pdf
04‑05‑2023 15:12:37
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
80KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Wzór oferty.pdf
04‑05‑2023 15:12:37
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
127KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Wzór oferty.docx
04‑05‑2023 15:12:37
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
64KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Zbigniew Urbańczyk tel.:32/393-28-62 , w dniu:  04‑05‑2023 15:08:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Zbigniew Urbańczyk tel.:32/393-28-62 , w dniu:  04‑05‑2023 15:08:00
Data ostatniej aktualizacji:
04‑05‑2023 15:13:45
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie