Konkurs ofert na realizację zadań publicznych pod nazwą: „Rozwój usług środowiskowych w Gminie Ożarowice”


  Wójt Gminy Ożarowice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ożarowice w ramach projektu pt. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji  Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

  Celem otwartego konkursu ofert jest wyłonienie i dofinansowanie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ożarowice w zakresie w zakresie pomocy i integracji społecznej. Zlecenie realizacji zadań publicznych w ramach niniejszego konkursu będzie miało formę powierzenia wykonywania zadania publicznego.

  W ramach konkursu wyłonione zostaną podmiot/y który będą realizować następujące zadania publiczne:
Zadanie nr 1 – Uruchomienie Centrum Usług Środowiskowych w Ożarowicach.
Zadanie nr 2 – Uruchomienie mieszkania treningowo – wspomaganego.

Otwarty konkurs ofert  dotyczy zadań, które będą realizowane w okresie od  1 stycznia 2023 roku do 31 sierpnia 2023 roku.   

Komunikat w sprawie wprowadzenia zmiany w treści
ogłoszenia o otwartym konkursie ofert

Wójt Gminy Ożarowice informuje o wprowadzeniu zmiany w treści ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ożarowice w ramach projektu pt. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji  Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

W ogłoszeniu wprowadza się następujące zmiany:
zapis obecny w części ogłoszenia pn.: TERMINY SKŁADANIA OFERT I ROZSTRZYGNIĘĆ” otrzymuje brzmienie:
1. Oferty można składać od dnia ogłoszenia konkursu do dnia 25.11.2022 r.
2. Oferty złożone po dniu 25.11.2022 r. nie będą rozpatrywane.

Podmioty, których oferty nie będą rozpatrywane z powyższego powodu, zostaną o tym fakcie poinformowane.

Pozostałe zapisy otwartego konkursu ofert nie ulegają zmianie.

Szczegóły konkursu w załącznikach poniżej.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
333KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
286KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
55KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Zbigniew Urbańczyk tel.:32/393-28-62 , w dniu:  04‑11‑2022 07:50:01
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Zbigniew Urbańczyk tel.:32/393-28-62 , w dniu:  04‑11‑2022 07:50:01
Data ostatniej aktualizacji:
15‑11‑2022 09:39:35
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie