Zarządzenie Nr 71/2009 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 10 sierpnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2009 rok


Zarządzenie Nr 71/2009

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 10 sierpnia 2009 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy i w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2009 rok.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm./ oraz § 13 ust. 4 Uchwały Nr XXI/277/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarowice na 2009 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

§ 1. Zwiększyć budżet gminy na 2009 rok w następujący sposób:

po stronie dochodów o kwotę 7.140

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 1.711 zł

· dochody bieżące, w tym: o kwotę 1.711 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 1.711 zł

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 5.429 zł

· dochody bieżące, w tym: o kwotę 5.429 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 5.429 zł

po stronie wydatków o kwotę 7.140

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 1.711 zł

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność o kwotę 1.711 zł

· wydatki bieżące o kwotę 1.711 zł

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 5.429 zł

Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 5.429 zł

· wydatki bieżące o kwotę 5.429 zł

§ 2. Dokonać zwiększeń w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2009 rok w następujący sposób:

po stronie dochodów o kwotę 7.140

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 1.711 zł

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność o kwotę 1.711 zł

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 1.711 zł

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 5.429 zł

Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 5.429 zł

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 5.429 zł

po stronie wydatków o kwotę 7.140

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 1.711 zł

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność o kwotę 1.711 zł

§ 3110 - Świadczenia społeczne o kwotę 1.711 zł

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 5.429 zł

Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 5.429 zł

§ 3260 - Inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 5.429 zł

§ 3. Dokonać zmian w uchwale budżetowej po stronie wydatków w następującej szczegółowości:

w zł

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

zmniejszenie

zwiększenie

700

Gospodarka mieszkaniowa

500

500

70095

Pozostała działalność

500

500

4270

Zakup usług remontowych

500

4300

Zakup usług pozostałych

500

801

Oświata i wychowanie

3.570

3.570

80101

Szkoły Podstawowe

3.570

3.570

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

Szkoła Podst. Tąpkowice -1.500

Szkoła Podst. Zendek 500

1.000

4270

Zakup usług remontowych

Szkoła Podst. Tąpkowice 3.570

3.570

4300

Zakup usług pozostałych

Szkoła Podst. Tąpkowice -1.000

Szkoła Podst.. Zendek - 500

1.500

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Szkoła Podst. Tąpkowice - 570

570

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

Szkoła Podst. Tąpkowice - 500

500

852

Pomoc społeczna

544,00

544,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

44,00

44,00

4210

Zakup usług pozostałych

44,00

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

44,00

85295

Pozostała działalność

500,00

500,00

4368

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

telefonii komórkowej

474,86

4369

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

telefonii komórkowej

25,14

4378

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

telefonii stacjonarnej

474,86

4379

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

25,14

Razem

4.614

4.614

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Dz. 852

Decyzją nr FB.I.3011/98/7/2/09 z dnia 29 lipca 2009 roku Wojewoda Śląski zwiększył dotację celową w kwocie 1.711 zł przeznaczoną na realizację programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania",

Dz. 854

Decyzją nr FB.I.3011/159/4/2009 z dnia 27 lipca 2009 roku Wojewoda Śląski zwiększył dotację celową w kwocie 5.429 zł przeznaczoną na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 roku - "Wyprawka szkolna".

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  24‑08‑2009 16:21:58
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  24‑08‑2009 16:21:58
Data ostatniej aktualizacji:
24‑08‑2009 16:41:00
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie