Akcja ZIMA -utrzymanie dróg w okresie zimowym


Akcja Zima 2023/2026 -utrzymanie dróg w okresie zimowym

Urząd Gminy Ożarowice informuje, że wykonawcą w zakresie utrzymania dróg w okresie zimowym jest firma WPTUPH Andrzej Frączek ul. Stawowa 10, 42-625 Ożarowice tel. 32/284 03 63 lub 607 215 052

Koordynatorem realizacji usługi z ramienia Urzędu Gminy Ożarowice jest inspektor d.s. dróg i inwestycji drogowych tel. 32/393 28 87 (w godzinach pracy urzędu).

Poza godzinami pracy urzędu interwencje należy zgłaszać bezpośrednio wykonawcy robót.

Zimowe utrzymanie dróg gminnych odbywa się w ramach III standardu  t.j.: jezdnia odśnieżona na całej szerokości, a śliskość zimowa likwidowana na: skrzyżowaniach z drogami publicznymi o nawierzchni utwardzonej, skrzyżowaniach z liniami kolejowymi, odcinkach o pochyleniu powyżej 4%, przystankach autobusowych , innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi.

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ożarowice, właściciel nieruchomości zobowiązany jest do uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego poprzez uprzątnięcie mechaniczne lub ręczne lub usunięcie za pomocą środków chemicznych, jeżeli środki te zostały do tego celu prawnie dopuszczone.

Informacja wytworzona przez:
Zbigniew Urbańczyk tel.:32/393-28-62 , w dniu:  29‑11‑2023 13:40:38
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Zbigniew Urbańczyk tel.:32/393-28-62 , w dniu:  29‑11‑2023 13:40:38
Data ostatniej aktualizacji:
29‑11‑2023 13:42:24
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie