Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Zarządzenie Nr 21/2004 w sprawie udzielenia upoważnienia Ewie Furtak - Kierownikowi OPS w Ożarowicach do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy Henryka Garstka 137823
Zarządzenie Nr 26/2003 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ozarowice Zbigniew Urbańczyk 136776
Uchwała Nr XXII/237/2004 Henryka Garstka 136476
Uchwała Nr II/9/2002 w sprawie powierzenia Przewodniczącemu Rady Gminy wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Ożarowice Henryka Garstka 135539
Uchwała Nr II/17/2002 w sprawie okreslenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego Henryka Garstka 135535
Uchwała Nr X/101/2003 w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzacych w sklad mieszkaniowego zasobu gminy Henryka Garstka 135239
Uchwała Nr XI/110/2003 w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości Henryka Garstka 134906
Kadencja 2006-2010 Zbigniew Urbańczyk 134714
Uchwała Nr XIX/194/2004 Henryka Garstka 134569
Zarządzenie Nr 77/2005 Administrator BIP 134562
Przetargi Grzegorz Czapla 134514
Zarządzenie Nr 47/2003 w sprawie powołania Komisji Przetargowej - zbycie złomu zespołu urządzeń J.W. Mierzęcice Henryka Garstka 134135
Uchwala Nr XXII/238/2004 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych w sołectwie Pyrzowice Józef Piernikarz 133921
Zarządzenie Nr 19/2004 w sprawie prolongowania Pani Rozalii Farnickiej przedstawicielowi Gminy Ożarowice członkostwa w III kadencji Rady nadzorczej Spółki z o.o. "Recykling-Wojkowice" Grzegorz Czapla 133267
Uchwala Nr IX/87/2003 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych w Celinach Henryka Garstka 132846