Budowa szerokopasmowej sieci dostępu do Internetu w technologii WIMAX na potrzeby własne Gminy Ożarowice wraz z budową punktów PIAP


"Budowa szerokopasmowej sieci dostępu do Internetu w technologii WIMAX na potrzeby własne Gminy Ożarowice wraz z budową punktów PIAP"

Wnioskodawca:

Gmina Ożarowice

Wartość projektu:

3 257 378,25

Źródło finansowania:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Wartość dofinansowania:

2 762 269,01

Okres realizacji:

2012-2013

W 2012 roku, w wyniku wcześniej złożonego wniosku o dofinansowanie, została podpisana umowa o dofinansowanie projektu "Budowa szerokopasmowej sieci dostępu do Internetu w technologii WIMAX na potrzeby własne Gminy Ożarowice wraz z budową punktów PIAP". Celem projektu jest informatyzacja Gminy Ożarowice wraz z jej jednostkami podległymi.

Informatyzacja gminy obejmie budowę głównego węzła transmisyjnego wraz z łączem głównym do publicznej sieci telekomunikacyjnej, budowę 8 stacji bazowych pracujących w standardzie WiMAX 802.16e, czy budowę punktów publicznego dostępu do Internetu. Projekt obejmie ponadto stworzenie centralnego systemu zarządzania siecią wraz z niezbędną infrastrukturą oraz budowę dwóch punktów PIAP.

Podjęty projekt poprzez zapewnienie szerokopasmowego i bezpiecznego dostępu do Internetu przyczyni się do ograniczenia zjawiska wykluczenia cyfrowego w regionie.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Informacja wytworzona przez:
Zbigniew Urbańczyk tel.:32/393-28-62 , w dniu:  20‑07‑2015 08:32:35
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
20‑07‑2015 08:48:06
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive