Zarządzenie Nr 3/2002 w sprawie powołania pełnomocnika d/s profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Ożarowicach


ZARZĄDZENIE NR 3 / 2002

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 2 grudnia 2002 r.

w sprawie: powołania pełnomocnika d/s profilaktyki i rozwiązywania problemów

alkoholowych w Ożarowicach.

Na podstawie art.4¹ ust.1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (jednolity tekst Dz.U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231, Dz.U. z 2002r. Nr 167, poz.1372 ), art.30 ust.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 z 2001r., poz. 1591 z późniejszymi zmianami),

p o w o ł u j ę

  1. Panią Urszulę Bijak na stanowisko pełnomocnika d/s profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
  2. Zadaniem pełnomocnika d/s profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych jest realizacja postanowień zawartych w ustawie z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w tym w szczególności opracowanie, a także nadzorowanie prawidłowego wykonywania postanowień zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przedkładanie sprawozdań Radzie Gminy Ożarowice z jego realizacji.
  1. Wykonanie zarządzenia powierzam pełnomocnikowi d/s profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
  2. Traci moc Uchwała Nr 107/2001 Zarządu Gminy Ożarowice z dnia 26 września 2001r. w sprawie powołania pełnomocnika d/s profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Informacja wytworzona przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  02‑12‑2003
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  02‑12‑2003
Data ostatniej aktualizacji:
02‑12‑2003
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie