Zarządzenie Nr 2/2002 w sprawie powolania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ożarowicach


ZARZĄDZENIE NR 2 / 2002

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 2 grudnia 2002 r.

w sprawie: powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w Ożarowicach.

Na podstawie art.4¹ ust.1 i 3 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (jednolity tekst Dz.U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231, Dz.U. z 2002r. Nr 167, poz.1372 ), art.30 ust.1

Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 z 2001r., poz. 1591 z późniejszymi zmianami),

p o w o ł u j ę

 1. Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ożarowicach

w składzie:

 1. Urszula Bijak
 2. Jolanta Melaniuk
 3. Mariola Ferdyn
 4. Joanna Rodacka
 5. Wacława Głogowska
 6. Małgorzata Bąbik
 7. Zbigniew Lubas
 8. Róża Szydło
 9. Grzegorz Karcz
 10. Marcjan Latos
 11. Ewa Furtak

 1. Wykonanie zarządzenia powierzam pełnomocnikowi d/s profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
 2. Traci moc Uchwała Nr 108/2001 Zarządu Gminy Ożarowice z dnia 26 września 2001r.w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Informacja wytworzona przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  02‑12‑2003
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  02‑12‑2003
Data ostatniej aktualizacji:
02‑12‑2003
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie