Zarządzenie Nr 40/2009 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 25 maja 2009 roku w sprawie zmiany Zarządzenie Nr 36/2009 Wojta Gminy Ożarowice z dnia 14 maja 2009 roku w sprawie powolania obwodowych komisji wyborczcyh do przeprowadzenia wyborów posłów do Parlam...


Zarządzenie Nr 40/2009

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 25 maja 2009 roku

w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 36/2009 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 14 maja 2009 roku

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia

wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219 ze zm.) w związku z art. 48 ust. 1 i 2 oraz art. 50 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2007r. Nr 190, poz. 1360 jedn. tekst ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Odwołuje się ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Tąpkowicach Panią Danutę Gubała -

członka komisji, która zrzekła się z członkostwa.

§ 2

Powołuje się do składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Tąpkowicach Panią Danutę Cichoń

w miejsce odwołanego członka tejże komisji.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  29‑05‑2009 13:02:58
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  29‑05‑2009 13:02:58
Data ostatniej aktualizacji:
29‑05‑2009 13:14:34
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie