Obwieszczenia Wójta Gminy z dnia 30 kwietnia 2009 roku o numerach, granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych


O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 30 kwietnia 2009 roku.

Na postawie art. 44 ust.1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 roku - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219), podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach, granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych ustalonych uchwałą Nr XIX/117/2000 Rady Gminy Ożarowice z dnia 29 czerwca 2000 roku w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku

Nr obwodu

głosowania

Granice obwodu

Siedziba obwodowych komisji wyborczych

1

Sołectwo :

Ożarowice

Gimnazjum

w Ożarowicach

ul. Szkolna 10

2

Sołectwo :

Pyrzowice

Celiny

Niepubliczna Szkoła Podstawowa

w Pyrzowicach

ul. Wolności 46

( lokal dostosowany do potrzeb

wyborców niepełnosprawnych )

3

Sołectwo :

Niezdara

Ossy

Tąpkowice

Szkoła Podstawowa

w Tąpkowicach

ul. Kopernika 2

( lokal przystosowany do potrzeb

wyborcow niepełnosprawnych )

4

Sołectwo :

Zendek

Szkoła Podstawowa

w Zendku

ul. Główna 126

Lokale wyborcze będą otwarte w dniu 7 czerwca 2009 r. w godz. 8°° - 22°°

Wójt Gminy

(-) Grzegorz CZAPLA

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  17‑03‑2009 10:52:26
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  17‑03‑2009 10:52:26
Data ostatniej aktualizacji:
01‑06‑2009 12:33:32
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie