Wybory Prezydenta RP - 2005


O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 1 września 2005 roku.

Na postawie art.24 ust.1 ustawy z dnia 27 września 1990 roku o wyborze Pre-zydenta Rzeczypospolitej Polskiej (jednolity tekst Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz.544) podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach, granicach obwo-dów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych ustalonych uchwałą Nr XIX/117/2000 Rady Gminy Ożarowice z dnia 29 czerwca 2000 roku w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2005 roku.

Nr obwodu

głosowania

Granice obwodu

Siedziba obwodowych komisji wyborczych

1

Sołectwo :

Ożarowice

Gimnazjum

w Ożarowicach

ul. Szkolna 10

2

Sołectwo :

Pyrzowice

Celiny

Szkoła Podstawowa

w Pyrzowicach

ul. Wolności 46

3

Sołectwo :

Niezdara

Ossy

Tąpkowice

Szkoła Podstawowa

w Tąpkowicach

ul. Kopernika 2

4

Sołectwo :

Zendek

Szkoła Podstawowa

w Zendku

ul. Główna 126

Lokale wyborcze będą otwarte w dniu 9 października 2005 r. w godz. 6°° - 20°°

Wójt Gminy

(-) Grzegorz CZAPLA

Informacja wytworzona przez:
Zbigniew Urbańczyk tel.:32/393-28-62 , w dniu:  01‑09‑2005
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  01‑09‑2005
Data ostatniej aktualizacji:
18‑05‑2015 09:39:55
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie