Refundacja kosztów budowy przyłącza kanalizacyjnego -DOTACJE


Wójt Gminy Ożarowice informuje mieszkańców GMINY OŻAROWICE o możliwości podłączania się do wybudowanej w ramach projektu pn. "Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach-gospodarka wodno-ściekowa" dofinansowanego ze środków RPO WSL sieci kanalizacyjnej.

Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania do budowy przyłączy kanalizacyjnych. Wysokość dotacji do jednego wybudowanego przyłącza kanalizacyjnego udzielana będzie do 50 % wysokości kosztów wykonania przyłącza jednak nie więcej niż 500 zł.

INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTW
O TERMINACH UZYSKANIA DOTACJI ZAMIESZCZONO
W OBWIESZCZENIACH (w załączniku)

Warunki uzyskania dotacji:

1. nieposiadanie względem Gminy zaległości z tytułów podatków i opłat oraz innych danin publicznych, a także zaległości o charakterze cywilnoprawnym

2. wykonanie przyłącza w ciągu 2 miesięcy od chwili oddania danego odcinka kanalizacyjnego do użytku (zaistnienia możliwości odbioru ścieków)

Regulamin określający zasady udzielania osobom fizycznym dotacji celowej w formie refundacji kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie budowy przyłączy kanalizacyjnych został przyjęty Uchwałą nr XXXVIII/441/2014 Rady Gminy Ożarowice z dnia 13 listopada 2014 r., którego treść dostępna jest na stronach internetowych: www.bip.ozarowice.pl oraz www.ozarowice.pl, a także zostanie rozplakatowany wraz z niniejszym ogłoszeniem.

Wszelkich informacji dotyczących możliwości otrzymania dotacji udzielają pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach ul. Staszica 1, osobiście lub pod numerem telefonu 32 284 00 77. Wnioski dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy w Ożarowicach pok. nr 11, w Zakładzie Gospodarki Komunalnej, a także u sołtysów sołectw.

Wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami należy składać w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach ul. Staszica 1., w godzinach pracy zakładu.

X
X

1. nieposiadanie względem Gminy zaległości z tytułów podatków i opłat oraz innych danin publicznych, a także zaległości o charakterze cywilnoprawnym

2. wykonanie przyłącza w ciągu 2 miesięcy od chwili oddania danego odcinka kanalizacyjnego do użytku (zaistnienia możliwości odbioru ścieków), tj. do dnia 30 kwietnia 2015 r.


Oświadczenie
(dodane:2015-03-02 07:45:44)
Informacja wytworzona przez:
Zbigniew Urbańczyk tel.:32/393-28-62 , w dniu:  27‑02‑2015 19:50:14
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  27‑02‑2015 19:50:14
Data ostatniej aktualizacji:
30‑06‑2015 08:20:51
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie