Informacja o planowanych przyłączach kanalizacyjnych


INFORMACJA

W związku z planowaną budową kanalizacji oraz w celu pomocy mieszkańcom w ograniczeniu ich kosztów własnych na wykonanie przyłączy Gmina Ożarowice planuje wystąpić z wnioskiem do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o pozyskanie środków na budowę przykanalików.

W celu skorzystania z dofinansowania należy złożyć DEKLARACJĘ w Urzędzie Gminy Ożarowice (biuro podawcze pok. nr 11) w terminie do 26 września 2011 r. Deklaracja dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.ozarowice.pl) Gminy Ożarowice oraz bezpośrednio w Urzędzie Gminy (pok. nr 17).

Po uzyskaniu dofinansowania na realizację projektu przez Gminę Ożarowice osoby wpisane do wniosku będą miały zagwarantowane, że wysokość ich wkładu własnego w budowę przyłącza będzie oscylowała w granicach ok. 10% co przy kosztach przyłącza wahających się pomiędzy 3.000,00 zł a 7.000,00 zł (w zależności od długości i struktury gruntu) wynosić będzie pomiędzy 300,00 zł a 700,00 zł. Osoby, które w tym czasie nie zadeklarują udziału w projekcie będą zmuszone do ponoszenia kosztów przyłącza w 100%. Przewidywany termin realizacji inwestycji to lata 2012-2014.

Informacje dodatkowe:

Dotację może uzyskać Wnioskodawca spełniający łącznie następujące warunki:

1. jest właścicielem budynku, który zostanie podłączony do zbiorczego systemu kanalizacyjnego;

2. nieruchomość znajduje się na terenie Gminy Ożarowice.

Wójt Gminy Ożarowice

Grzegorz Czapla


DEKLARACJA (plik .doc)
(dodane:2011-09-20 08:47:43)
DEKLARACJA (plik .pdf)
(dodane:2011-09-20 08:49:28)
Informacja wytworzona przez:
Zbigniew Urbańczyk tel.:32/393-28-62 , w dniu:  20‑09‑2011 08:32:21
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  20‑09‑2011 08:32:21
Data ostatniej aktualizacji:
20‑09‑2011 08:49:28
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie