Preferencyjny zakup węglaOświadczenie o przystąpieniu Gminy Ożarowice
do sprzedaży węgla po preferencyjnych cenach dla mieszkańców

   Czyniąc zadość art. 34 ust. 1  ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U z 2022 r., poz. 2236) działając w imieniu i na rzecz Gminy Ożarowice, deklaruję przystąpienie Gminy Ożarowice do sprzedaży paliwa stałego (węgla kamiennego) dla mieszkańców po preferencyjnych cenach.

                                                                              Wójt Gminy Ożarowice

                                                                           /-/ mgr inż. Grzegorz Czapla

Zgodnie z dyspozycją art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U z 2022 r., poz. 2236) informuję, że Gmina Ożarowice z siedzibą przy ul. Dworcowej 15, 42-625 Ożarowice, reprezentowana przez Wójta Gminy Ożarowice – Grzegorza Czaplę przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Ewy Bączkowskiej, Zastępcy Skarbnika Gminy zawarła dnia 28 listopada 2022 r. drogą elektroniczną umowę nr 201736/2022 (wew. CRU/442/2022/ZK) na sprzedaż węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych z Polską Grupą Górniczą Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach w cenie 1500 zł brutto za 1 tonę. Ilość węgla kamiennego zawartego w umowie to 277,5 tony zgodnie z przeprowadzonym wstępnym ustaleniem liczby gospodarstw domowych zainteresowanych zakupem węgla za pośrednictwem Gminy Ożarowice. Zamówienie zakupu węgla udzielono na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, w związku z powyższym na mocy art. 6 ust. 1 ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych w celu realizacji zadań określonych w przepisach ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.)

Dodatkowo informujemy, że opał dla Państwa z ramienia gminy Ożarowice będzie dostarczała firma Assets Petro Energia Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Pyrzowicach przy ul. Centralnej 1.

Poniżej do pobrania wniosek na zakup węgla, certyfikaty opału, który oferuje Gminie Ożarowice Polska Grupa Górnicza S.A. tj. Orzech z kopalni Mysłowice – Wesoła oraz Ekogroszek Karlik z Kopalni Piast – Ziemowit Ruch (Wola).

Plik pdf Wniosek na zakup węgla
05‑01‑2023 08:05:45
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
544KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
691KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf świadectwo jakości
09‑12‑2022 10:50:25
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
132KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf świadectwo jakości
09‑12‑2022 10:53:55
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
132KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Zbigniew Urbańczyk tel.:32/393-28-62 , w dniu:  04‑11‑2022 12:47:02
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Zbigniew Urbańczyk tel.:32/393-28-62 , w dniu:  04‑11‑2022 12:47:02
Data ostatniej aktualizacji:
05‑01‑2023 08:07:21
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie